BreslovTorah.com

Official Site of Rabbi Nasan Maimon

R' Rosenfeld - Likutey Moharan 2

R’ Rosenfeld – 2Likutey Moharan 5 – Para. 1-9

2Likutey Moharan 5 – Speaker: Rabbi Zvi Aryeh Rosenfeld ז”ל.
00:00 – PARAGRAPH 1.
09:49 – PARAGRAPH 2.
19:03 – PARAGRAPH 3.
25:51 – PARAGRAPH 4.
29:16 – PARAGRAPH 5.
33:43 – PARAGRAPH 6.
35:12 – PARAGRAPH 7.
45:43 – PARAGRAPH 8.
48:53 – PARAGRAPH 9.

To dedicate this shiur, click HERE.